Τηλεφωνικά Κέντρα

Grandstream UCM6301 IP PBX

GSTR-0171
$378.47 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6302 IP PBX

GSTR-0172
$567.70 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6304 IP PBX

GSTR-0175
$1,301.86 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6308 IP PBX

GSTR-0176
$1,769.67 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6300A Audio Series IP PBX

GSTR-0189
$346.92 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6302A Audio Series IP PBX

GSTR-0190
$439.78 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6308A Audio Series IP PBX

GST-0090
$1,163.44 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6202 IP PBX

GSTR-0081
$410.00 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6204 IP PBX

GSTR-0082
$545.54 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6208 IP PBX Appliance

GSTR-0084
$930.40 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6510 IP PBX

GSTR-0033
$1,442.03 με ΦΠΑ