Τηλεφωνικά Κέντρα

Grandstream UCM6301 IP PBX

GSTR-0171
€323,42 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6302 IP PBX

GSTR-0172
€485,13 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6304 IP PBX

GSTR-0175
€1112,51 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6308 IP PBX

GSTR-0176
€1512,28 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6300A Audio Series IP PBX

GSTR-0189
€296,46 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6302A Audio Series IP PBX

GSTR-0190
€375,82 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6304A Audio Series IP PBX

GST-0094
€583,45 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6308A Audio Series IP PBX

GST-0090
€994,22 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6202 IP PBX

GSTR-0081
€350,37 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6204 IP PBX

GSTR-0082
€466,19 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6208 IP PBX Appliance

GSTR-0084
€795,08 με ΦΠΑ

Grandstream UCM6510 IP PBX

GSTR-0033
€1232,29 με ΦΠΑ