Θήκες καρτών

  • Ανοιχτού τύπου
  • Κλειστού τύπου
  • Ασφαλείας

Θήκη πλαστικής κάρτας - Κλειστού τύπου

Θ001-002
Θήκη πλαστικής κάρτας κλειστού τύπου με οριζόντιο προσανατολισμό.
$0.94 με ΦΠΑ