Θήκες καρτών

  • Ανοιχτού τύπου
  • Κλειστού τύπου
  • Ασφαλείας

Θήκη πλαστικής κάρτας - Κλειστού τύπου

Θ001-002
Θήκη πλαστικής κάρτας κλειστού τύπου με οριζόντιο προσανατολισμό.
€1,00 με ΦΠΑ