Εκτυπωτές

101 ECOTANK BLACK INK BOTTLE

EPSN-C13T03V14A
Περιεκτικότητα: 127ml
€16,00 με ΦΠΑ

101 ECOTANK CYAN INK BOTTLE

EPSN-C13T03V24A
Περιεκτικότητα: 70ml
€8,00 με ΦΠΑ

101 ECOTANK MAGENTA INK BOTTLE

EPSN-C13T03V34A
Περιεκτικότητα: 70ml
€8,00 με ΦΠΑ

101 ECOTANK YELLOW INK BOTTLE

EPSN-C13T03V44A
Περιεκτικότητα:70ml
€8,00 με ΦΠΑ

103 ECOTANK BLACK INK BOTTLE

EPSN-C13T00S14A
Σελίδες εκτύπωσης: 4500 Περιεκτικότητα: 65ml
€6,50 με ΦΠΑ

103 ECOTANK CYAN INK BOTTLE

EPSN-C13T00S24A
Απόδοση: 7500 σελίδες Περιεκτικότητα: 65ml
€6,50 με ΦΠΑ