Αποστολές και επιστροφές

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται από την κύρια διεύθυνσή μας.

Πιθανόν να χρεωθούν μεταφορικά, ανάλογα με τον τρόπο και τόπο αποστολής

Όλα τα εμπορεύματα αποστέλλονται για λογαριασμό και κίνδυνο του πελάτη

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα εντός 15 ημερών εφ' όσον δεν έχει ανοίξει την συσκευασία.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη

Για οποιαδήποτε αντιδικία , αρμοδια είναι τα δικαστήρια Πειραία