Αναγνώστες Barcode

Αναγνώστης Barcode SCANTECH ID SG700

BAR-000001
Φορητός γραμμικός σαρωτής απεικόνισης
$194.25 με ΦΠΑ